REPMØDE

I weekenden d. 21. – 23. nov.  var elevforeningens repræsentantskab(rep) samlet på IHS, til det halvårlige repræsentantskabsmøde. Det var en rigtig god weekend, hvor vi fik holdt møde, havde sangtime med Adam Lasthein, pakkede elevskrifter, dyrkede en smugle idræt og festet med de nuværende elever.

Udover de sædvanelige punkter som nyt fra bestyrelsen, elevskift, web-redaktionen, osv. snakkede og diskuterede vi på mødet også nogle mere grundlæggende og værdimæssige punkter. Hvilken rolle skal bestyrelsen spille i elevforeningen og hvordan skal kommunikationen være fra bestyrelsen til resten af elevforeningen? Hvordan kommer man med i rep.? Hvordan fungerer valget af nuværende elever til rep.?

Det var nogle rigtigt vigtige og levende diskussioner, hvor mange, nye som ældre reppere, kom til orde. Vi vil i bestyrelsen forsøge at samle op på det diskuterede og vende tilbage på næste rep. med evt. ændringsforslag.

Bestyrelsen

I forbindelse med repræsentantskabsmødet holdte bestyrelsen også et møde. Her evaluerede vi årets elevmødet, snakkede lidt om kredsenes nylige arrangementer og mere generelt hvilke arrangementer vi i fremtiden vil støtte. Vi brugte, endvidere en del tid på at snakke om vores nye data-system conventus. Vores kassér André har været på kursus i systemet og vi er så småt ved at være klar, til at starte transitionen fra det gamle. Vi glæder os til systemet kører og håber, at vi i conventus har fået et godt redskab til at optimerer og forbedre mange af de praktiske opgaver der ligger i medlems-registrering, betaling osv.

Alt i alt var det en super weekend for repræsentantskabet og bestyrelsen. Det er altid rart at mødes på IHS og se mange af sine IHS-venner. Det var ligeledes en stor fornøjelse at møde de nuværende elever og spise, spille og feste med dem. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at vi i dem har en masse rigtig gode og engagerede reppere i vente.