Siden 1952 har Idrætshøjskolen i Sønderborgs bestyrelse været udpeget fra forskellige organisationer, hvor elevforeningen har haft 3 pladser.

Fremover skal bestyrelsen for skolen vælges af medlemmer af skolekredsen.

Alle kan blive medlem, dog har ansatte ikke stemmeret.

Hvis du ønsker at være med i skolekredsen, så indbetal det årlige kontingent á 100 kr på:
Reg.: 9797
Kontonr.: 1125699
Påfør navn, adresse og email på indbetalingen

Mvh. Lise Fræhr, formand for elevforeningen og medlem af skolens bestyrelse

Ved spørgsmål kontakt mig på lise1986@hotmail.com