I henhold til Elevforeningens vedtægter afholdes der generalforsamling ved Elevmødet. Generalforsamlingen finder sted lørdag den 18. september 2021 kl. 13:15 i skolen foredragssal.

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent, og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab og budget.
 4. Fastsættelse af medlemsbidrag.
 5. Indkomne forslag.
  1. Vedtægtsændring (se her)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. Formand* (1 årigt valgmandat)
  2. _

Mandat der bor vest for Storebælt:
Hanne Kristiansen genopstiller ikke.

Mandat der bor øst for Storebælt:
Signe Landtved genopstiller ikke.

Bestyrelsen (menig):
Anna Eriksen genopstiller
Mikkel Sørensen genopstiller.
Birna Eiriksdottir genopstiller ikke.

Suppleant:
Jacob Guldborg genopstiller

Revisor:
Jeppe Brændstrup genopstiller.

7. Eventuelt

* Som følge af, at vores formand har valgt at gå af før tid, vil der på generalforsamling blive valg af ny formand, som vil sidde på posten den resterende del af valgperioden (indtil generalforsamling 2022).

Vi, i bestyrelsen, ser frem til, at du møder op i Foredragssalen. Husk, at det er her, du har mulighed for at komme med ideer, feedback m.m. af foreningens arbejde og være med til at bestemme, hvem der sidder i Elevforeningens bestyrelse.
For at have stemmeret til generalforsamlingen skal du være medlem af Elevforeningen.