Kære Elevforening,
 
I Elevforeningens bestyrelse har vi oven på Statsministerens pressemøde i fredags drøftet hvorvidt det er forsvarligt, at gennemføre afholdelse af diverse fysiske arrangementer.
 
Som forening vil vi gerne udvise samfundssind og gøre vores til at begrænse smittespredningen så vidt som muligt, også selvom det betyder, at vi skal træffe en svær og virkelig kedelig beslutning. De næste ca. fire uger, altså indtil den 22. november 2020 udskyder vi hermed alle fysiske arrangementer, uanset deltagerantal.
 
Siden Covid19 brød ud i marts i Danmark er diverse både virtuelle og fysiske arrangementer blevet afholdt gennem Elevforeningen. Desværre kalder situationen nu på, at vi igen holder os fra de fysiske arrangementer, men vi opfordrer på det kraftigste til at arrangere og deltage i virtuelle arrangementer. Så vi på tværs af landet, og på tværs af årgange, kan have det lige så underholdende som i foråret, hvor der i stor stil var virtuelle tiltag!
 
Vores forenings arrangementer, virtuelle såvel som fysiske, afholdes af frivillige kræfter, og vi ønsker ikke at nogen skal finde sig selv i en svær situation, hvor der måske pludselig er for mange deltagende eller andet, der strider imod Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det er derfor med et virkelig tungt hjerte, at alle fysiske arrangementer udskydes pr. dags dato.
 
Vi glæder os til at ”mødes” virtuelt og holde humøret oppe sammen, indtil vi igen kan mødes fysisk.
 
Pas på jer selv.
 
De kærligste hilsner
 
Bestyrelsen for
Idrætshøjskolens Elevforening, Sønderborg