Kære medlem af Idrætshøjskolens Elevforening, Sønderborg,

Igen i år er vi er desværre nødsaget til at aflyse vores planlagte Elevmøde den 7.-9. maj grundet Covid-19 og de gældende restriktioner.

Vi holder forsat håbet lysegrønt, og arbejder på at afvikle et Elevmøde til efteråret. Derfor vil vi bede jer sætte kryds i kalenderen weekenden uge 37 – den 18.-19. september 2021. Såfremt restriktionerne giver os muligheden, vil vi i denne weekend afholde Elevmøde.

IHS elevmøde 2019

I kan holde jer orienteret på IHS hjemmeside, samt IHS elevforeningens hjemmeside.

Håbefulde forårshilsner,
Idrætshøjskolen Sønderborg
og Bestyrelsen for Idrætshøjskolens Elevforening, Sønderborg

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Formand for elevforeningen, Amalie Gram 81 74 72 27, amaliegrama@gmail.com
eller
IHS kontor 74 42 18 48, info@ihs.dk