Om Elevforeningen

Elevforeningen
Elevforeningen består udelukkende af tidligere IHS’ere, som ønsker at bevare tilknytningen til skolen og andre IHS’ere. Vi er lidt over 1000 medlemmer.

Elevskrift:
Som medlem modtager man et elevskrift to gange om året. Her fortæller elevforeningens formand og Idrætshøjskolens forstander om, hvad de går og sysler med. Elevskriftet er desuden krydret med gode historier fra nuværende og tidligere IHS’ere samt et debatoplæg hist og her. Mange af de tidligere elevskrifter kan læses her på siden under: Elevskrifter

Elevmøde:
En weekend i maj vender ca. 800 glade tidligere IHS’ere igen tilbage til skolen. Der bliver dyrket motion, snakket med gamle venner og lærere, spist ringridderpølser, festet igennem, holdt generalforsamling og endnu engang indsnuset en smule IHS-ånd. Der holdes desud
en særskilte jubilæumsarrangementer for jubilarerne.

elevmødet 2019 af ihs elevforening

Andre arrangementer:
Elevforeningen er delt op i en øst-kreds øst for Storebælt og en vest-kreds vest for Storebælt. Her holdes arrangementer som ”kend-din-by”, DHL-stafet, kanotur, høstfest, X-factor og andre temadage. Som oftest med sport om dagen og fest om aftenen. Desuden har elevforeningen arrangeret flere skiture, fulgtes til Skanderborg Festival og været til landsstævne.

Har du et IHS-arrangement du gerne vil stå for, men mangler lidt midler til det, så har du mulighed for at søge støtte hos foreningen. Udfyld nedestående ansøgning og send den til elevforeningen’s kasserer.

Hent skabelon her: Skabelon til ansøgning af midler

Repræsentantskab/bestyrelse:
Til ære for dig findes et repræsentantskab og en bestyrelse, som holder boldene i luften og får det hele til at ske. De mødes et par gange om året til arbejdsweekender nede på IHS, hvor kreativiteten blomstrer, og tingene bliver til. Skulle du være interesseret i at give en hjælpende hånd, så kan du kontakte formanden.

Læs: Vedtægter for Idrætshøjskolens Elevenforening

Elevforeningens bestyrelse
Hvem?
Elevforeningens bestyrelse består af 12 stemmeberettigede: Formanden, to medlemmer bosiddende vest for Storebælt, to bosiddende øst for Storebælt samt fem menige medlemmer er alle valgt for en toårig periode på Elevforeningens generalforsamling. Hvert år er halvdelen af bestyrelsen på valg.

De sidste to stemmeberettigede er repræsentanterne for de sidste forårs- og efterårsårgange, der sidder et år fra slutningen af opholdet.

Der skal årligt vælges en suppleant, der indtræder i bestyrelsen, hvis et valgt medlem forlader bestyrelsen.

Suppleanten, kassereren, Elevskriftets redaktører og vores webmaster sidder med til bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Elevforeningen IHS

Hvad?
Bestyrelsens hovedopgaver er at trække de overordnede linjer i forbindelse med Elevforeningens aktiviteter, holde styr på økonomien, projekter og udvalg samt vælge to repræsentanter, der sammen med Elevforeningens formand sidder i Højskolens bestyrelse.

Bestyrelsen kører et tæt parløb med repræsentantskabet, der tages med på råd om alle større spørgsmål og i høj grad fungerer som rugekasse for gode idéer.

Link til forretningsorden 

Hvor og hvornår?
Elevforeningen mødes i forbindelse med de to repræsentantskabsweekender og elevmødet på IHS, og afholder typisk et eller to møder efter behov et passende sted i landet.