Om Elevforeningen

Elevforeningen
Elevforeningen består af tidligere IHS-elever, som ønsker at bevare tilknytningen til skolen og andre tidligere IHS-elever. Elevforeningen har på nuværende tidspunkt omkring 1000 medlemmer.

Elevskrift:
Som medlem af elevforeningen modtager du et elevskrift to gange om året. Der sidder en stærk elevskriftsredaktion og sørger for, at du i løbet af henholdsvis foråret og efteråret modtager et elevskrift, hvor du blandt andet kan læse beretninger fra IHS’ forstander og elevforeningens forperson. Derudover består elevskriftet af en masse spændende artikler om, hvad der foregår ude i elevforeningen og nede på IHS. Du kan læse de tidligere elevskrifter her:
Elevskrifter

Elevmøde:
En weekend i maj vender ca. 800 glade tidligere IHS’ere tilbage til skolen. Her bliver der snakket gamle dage med venner og lærere hen over et spil cricket, et adventurerace, den årlige årgangs fodboldturnering. Weekenden hvor der afholdes elevmøde er desuden også den weekend, hvor elevforeningens generalforsamling bliver afholdt. Lørdag aften bliver der holdt et brag af en fest, hvor samtlige årgange gennem tiden er stærkt repræsenteret. I løbet af weekenden bliver der også holdt særskilt jubilæumsarrangementer for jubilarerne.

elevmødet 2019 af ihs elevforening

Andre arrangementer:
Elevforeningen er delt op i en østkreds og en vestkreds hvor der ofte bliver afholdt arrangementer. I østkredsen, som befinder sig øst for Storebælt, bliver arrangementer oftest afholdt i København. I vestkredsen, som befinder sig vest for Storebælt, bliver der afholdt arrangementer i Aalborg, Aarhus og Odense. I øst- og vestkredsen afholdes der arrangementer som adventurerace, sangaften, bingo, spilaften og padeltennis. Derudover afholdes der årligt to store kredsfester i henholdsvis Aarhus og København, samt et beachvolley arrangement i Odense.

Søg om støtte til arrangementer her.

Repræsentantskab/bestyrelse:
De ovenfor nævnte arrangementer bliver hovedsageligt arrangeret af elevforeningens repræsentantskab. Repræsentantskabet består af 5 repræsentanter valgt for hver årgang. To til østkredsen, to til vestkredsen og en årgangsrepræsentant. Repræsentantskabet mødes flere gange årligt i deres kredse, derudover mødes de til to arbejdsweekender på IHS.

Læs: Vedtægter for Idrætshøjskolens Elevforening

Elevforeningens bestyrelse
Hvem?
Ejerforeningens bestyrelse består af 12 stemmeberettigede medlemmer: En Forperson, to medlemmer bosiddende vest for Storebælt, to medlemmer bosiddende øst for Storebælt samt fem menige medlemmer. Disse er valgt for en toårig periode på Elevforeningens generalforsamling som afholdes i forbindelse med Elevmødet. Hvert år er halvdelen af bestyrelsen på valg.

De to sidste stemmeberettigede medlemmer, er de to årgangsrepræsentanter som er valgt fra de seneste to afsluttede ophold på IHS.

Der skal årligt vælges en suppleant, der indtræder i bestyrelsen, hvis et valgt medlem forlader bestyrelsen.

Bestyrelsens suppleant, kassér, elevskriftsredaktører samt en repræsentant fra Elevforeningens medlemshåndteringssystem Conventus sidder med til bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Hvad?
Bestyrelsens hovedopgaver er at trække de overordnede linjer i forbindelse med Elevforeningens aktiviteter, medlemshåndtering, økonomi samt de overordnende projekter.

Bestyrelsens kører et tæt parløb med repræsentantskabet, der tages med på råd om alle større spørgsmål.

Link til forretningsorden

Hvor og hvornår?
Elevforeningen mødes i forbindelse med de to repræsentantskabsweekender og elevmødet på IHS. Derudover afholdes der typisk et eller to møder efter behov et passende sted i landet.